?

Toshkent tibbiyot akademiyasi

Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi
Ilmiy-amaliy jurnal

Вестник Ташкентской медицинской академии
Научно-практический журнал


Mualliflar uchun / Авторам

Архив номеров журнала

2020

pdf - 4.52 Mb
pdf - 2.83 Mb
2019
pdf - 4.33 Mb
pdf - 15.3 Mb
pdf - 23.1 Mb
pdf - 6.74 Mb
pdf - 7.35 Mb
pdf - 2.1 Mb
pdf - 1.55 Mb
pdf - 20.4 Mb
2018
pdf - 7.33 Mb
pdf - 10.5 Mb
pdf - 7.54 Mb
2017
pdf - 12.0 Mb
pdf - 4.77 Mb
pdf - 10.1 Mb
pdf - 5.64 Mb
2016

pdf - 8.41 Mb
pdf - 6.12 Mb
pdf - 17.3 Mb
pdf - 9.0 Mb

2015

 1. Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi 2015/№1
 2. Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi 2015/№2
 3. Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi 2015/№3
 4. Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi 2015/№4
pdf - 16.1 Mb
pdf - 7.28 Mb
pdf - 22.5 Mb
pdf - 18.9 Mb

2014

 1. Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi 2014/№1
 2. Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi 2014/№2
 3. Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi 2014/№3
 4. Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi 2014/№4

pdf - 4.69 Mb
pdf - 6.83 Mb
pdf - 15.6 Mb
pdf - 851 Kb

2013

 1. Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi 2013/№1
 2. Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi 2013/№2
 3. Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi 2013/№3
 4. Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi 2013/№4
pdf - 14.4 Mb
pdf - 13.1 Mb
pdf - 13.6 Mb
pdf - 14.2 Mb
2012
 1. Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi 2012/№1
 2. Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi 2012/№2
 3. Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi 2012/№3
 4. Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi 2012/№4
pdf - 13.8 Mb
pdf - 12.4 Mb
pdf - 11.0 Mb
pdf - 12.9 Mb
2011
 1. Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi 2011/№1
 2. Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi 2011/№2
 3. Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi 2011/№3
 4. Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi 2011/№4
pdf - 14.4 Mb
pdf - 13.1 Mb
pdf - 12.4 Mb
pdf - 13.4 Mb

 

Янгиланган сана: 23.04.2014


   

© 2005

Toshkent tibbiyot akademiyasi

100109, Toshkent sh. Forobiy ko'chasi 2-uy
Tel.: +998 71 2149064
Faks: +998 71 1507828
E-mail: rio @ tma.uz

   

Научно-медицинский журнал "Вестник Ташкентской медицинской академии"

"Herald of Tashkent Medical Academy" Scientific journal
ttaa.tma.uz